SUPORT

SUPORT

Administrator

Președinte Asociație de Proprietari – Drepturi și Obligații Art. 11 – Consecințele neglijării măsurilor de organizare și funcționare în ceea […]

SUPORT

Adunarea generală a proprietarilor

Art.11 – Responsabilitatea pentru consecințele nerespectării măsurilor de organizare și funcționare în ceea ce privește administrarea și gestionarea proprietății comune

SUPORT

Comitet executiv

Cenzor Asociație de Proprietari – Drepturi și Obligații Art.46 – (5) Funcția de președinte, respectiv membru în comitetul executiv, este

SUPORT

Proprietari

Art.11 – Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare privind administrarea și gestionarea proprietății comune cad în responsabilitatea juridică a

SUPORT

Cenzori

Cenzor Asociație de Proprietari – Drepturi și ObligațiiArt.46 – (5) Funcția de președinte, respectiv membru în comitetul executiv, este incompatibilă

SUPORT

Președinți

Președinte Asociație de Proprietari – Drepturi și Obligații Art.11 – Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la

Scroll to Top

Cere oferta