Înființare și modificare asociații de proprietari

Realizăm cele necesare pentru asociația proprietarilor.

Întocmim întreaga documentație necesară înființării asociației de proprietari, depunem actele spre înregistrare, culegem toate semnăturile necesare de la proprietarii membri ai asociației. În cazul apariției de modificări ce trebuie făcute la actele legale ale asociației, noi vom face aceste demersuri pentru dumneavoastră.

În special pentru imobilele și blocurile nou construite e important ca asociația de proprietari să fie constituită la timp și având încă de la început documentația bine pusă la punct.

Documentație și acte

Astfel, noi întocmim întreaga documentație necesară înființării asociației de proprietari din Cluj, depunem actele spre înregistrare, culegem toate semnăturile necesare de la proprietarii membri ai asociației, iar, în cazul apariției de modificări ce trebuie făcute la actele legale ale asociației, noi vom face toate aceste demersuri gratuit pentru asociațiile cu care avem încheiat contract de administrare sau contra cost pentru cele cu care nu există un contract încheiat.

În scopul reprezentării și susținerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietate comună indiviză din clădirea ce alcătuiește un condominiu, proprietarii apartamentelor și ai spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință se pot constitui în asociații de proprietari.

Ce este asociația de proprietari?

Asociația de proprietari este forma de asociere autonomă, de organizare și de reprezentare a intereselor comune a majorității proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, înființată în condițiile prevăzute de lege.

Pentru promovarea intereselor proprii și pentru reprezentarea la nivel local și național, asociațiile de proprietari se pot asocia în federații, uniuni, ligi ale asociațiilor de proprietari din municipii, orașe sau județe, respectiv la nivel național, în condițiile prevăzute de lege.

Proprietarii din asociațiile de locatari care nu s-au organizat în asociație de proprietari vor lua măsurile prevăzute de Legea nr. 230/2007 și de normele metodologice pentru constituirea asociației de proprietari.

Scroll to Top

Cere oferta