PREȘEDINȚI

Președintele este reprezentantul legal al asociației și, în această calitate, are unele responsabilități foarte clar stipulate în legea asociațiilor de proprietari. Vă rugăm să parcurgeți secțiunea dedicată aici unde sunt prelucrate articolele din legea nr.196/2018 aplicabile.

CENZORI

Cenzorul / comisia de cenzori a asociației sunt persoanele mandate de asociația de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor legale de către organele de conducere ale asociației de proprietari și să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

PROPRIETARI

Proprietarii membri ai asociației de proprietari au o serie de drepturi, dar și obligații, conform Legii nr. 196/2018, care trebuie cunoscute de către aceștia. Astfel, prevederile acestea se aplică și sunt aplicabile indiferent de cunoașterea sau necunoașterea lor de către fiecare membru al asociației.

COMITET EXECUTIV

Comitetul Executiv este responsabil de gestionarea curentă a afacerilor asociației de proprietari. Acesta se ocupă de luarea deciziilor importante referitoare la administrarea imobilelor și a proprietăților comune, asigurând buna funcționare a asociației.

ADUNAREA GENERALĂ A PROPRIETARILOR

Adunarea Generală a Proprietarilor este organul suprem de conducere al asociației de proprietari. Aici se iau deciziile majore referitoare la administrarea și gestionarea proprietăților comune, inclusiv alegerea membrilor comitetului executiv și a cenzorilor.

ADMINISTRATOR

Administratorul este persoana responsabilă cu gestionarea curentă a activităților administrative ale asociației de proprietari. Aceasta se ocupă de întreținerea și administrarea imobilelor, gestionarea documentelor și a relațiilor cu furnizorii, asigurând funcționarea eficientă a asociației.

Scroll to Top

Cere oferta